Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího. Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím = uzavření kupní smlouvy. Změny nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou. Příjem objednávek je buď poštou, faxem, e-mailem, nebo telefonicky.

CENY se stanovují na základě poptávky kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v případě výrazného zdražení cen vstupních materiálů na světovém trhu, nebo důsledkem většího kurzovního rozdílu.

DODÁVKY jsou možné pouze na celá balení nebo jeho násobky, pokud není v objednávce výslovný požadavek, aby bylo zboží dodáno přesně na kusy. Přípustná tolerance spotřebitelského balení + - 3 %.

DODACÍ LHŮTY: Pro zboží na skladě - předání zásilky veřejnému přepravci do 48 hodin od obdržení objednávky v rámci otevírací doby Pro ostatní zboží - dle potvrzení zakázky.

DOPRAVA: Dopravu zboží zajišťujeme vlastním rozvozem, nebo pomocí veřejných přepravců v závislosti na celkovém objemu a požadovaném termínu dodávky - pošta, PPL, DHL, GP, Geis atd.

DOPRAVNÉ: Při jednotlivé objednávce do hodnoty 5000,- Kč bez DPH bude účtováno balné 150,- Kč za 1 balík do 50kg. Při platbě dobírkou bude účtován poplatek za dobírku 180,- Kč dle platných tarifů jednotlivých dopravců.

PLATEBNÍ PODMÍNKY jsou předmětem dohody obou smluvních stran a jsou uvedeny na potvrzení objednávky - kupní smlouvě.

PENALIZACE: V případě neuhrazení faktury do 14dnů po dni splatnosti jsme nuceni účtovat penále 0,05% za každý den prodlení.

REKLAMACE na dodané množství, jakost, provedení a zjevné vady zboží lze uplatňovat do 14 dnů od dodání zboží (resp. dnem, kdy měl kupující dle smlouvy zboží převzít). Skryté vady zboží lze reklamovat v době poskytované záruky,tj. 6 měsíců od dodání zboží. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ MIMO REKLAMACI: Kupující může po dohodě s prodávajícím vrátit zboží, které není předmětem reklamace a to nejpozději do 30ti dnů od jeho převzetí kupujícím na základě předložení dokladu o koupi u firmy Fastek. Zboží musí být v původním stavu a v nepoškozených obalech. Musí se prokazatelně jednat o zboží skladové a nikoliv o zboží speciální, které bylo objednáno výhradně pro kupujícího. Prodávající má právo účtovat kupujícímu stornopoplatek ve výši 20 % z kupní ceny. Zboží musí kupující dodat na vlastní náklady.

MAJETKOVÉ USTANOVENÍ: Zboží zůstává do úplného vyrovnání pohledávky majetkem firmy Fastek spol.s r.o., jež si vyhrazuje právo v případě neuhrazení závazků zboží odebrat zpět.

OBALY A OBALOVÝ MATERIÁL: Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech č.477/2001 sb. A následných prováděcích předpisů přechází na odběratele společně se změnou vlastnických práv ke zboží nebo výrobku.

Aktuality

9. 5. 2014

Katalog produktů

Katalog produktů

Aktuální produktový katalog trhacích nýtů a nýtovacích matic ke stažení

více informací

Archív aktualit